Christusgemeinschaft Oer-Erkenschwick e. V.

Nächster Bibelgesprächskreis:

Donnerstag 2. Mai, 20:00 - Bibelgesprächskreis
Donnerstag 6. Juni, 20:00 - Bibelgesprächskreis
Donnerstag 11. Juli, 20:00 - Bibelgesprächskreis
Bibelgesprächskreis
Donnerstag, 3. Mai 2018, 20:00

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Bibellesen.

Bibel

Infos: Jörg Stolletz

Ort:
Christusgemeinschaft Oer-Erkenschwick e.V.
Beethovenstr. 32
45739 Oer-Erkenschwick
Tel.: 02368 2313